Κύριε Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου

Ένας μοναχός φύτεψε μια ελιά και άρχισε να προσεύχεται: Κύριε, στείλε μου βροχή. Και ο Κύριος έστειλε βροχή στη γη. Το δέντρο ήταν κορεσμένο με υγρασία και ο μοναχός συνέχισε να προσεύχεται: Και τώρα, Κύριε, Σε ζητώ να στείλεις πολύ

Read more

Λίγα Λόγια Για Το Αντίδωρο

  Το αντίδωρο, όπως λέει και η λέξη, προσφέρεται , από τον Λειτουργό Ιερέα αντί του Δώρου, για όσους δεν κοινώνησαν. «Αντί των δώρων, των φρικτών δηλαδή μυστηρίων, παρέχεται (το αντίδωρον) σε αυτούς που δεν έλαβαν μέρος στη Θ. Κοινωνία»

Read more